De Rekenspecialist po

BB 004 2

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekenspecialist? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je krijgt inzicht in wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen niet alleen rekenonderwerpen aan bod, maar bijvoorbeeld ook coachings- en gesprekstechnieken.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekenspecialist? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je krijgt inzicht in wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen niet alleen rekenonderwerpen aan bod, maar bijvoorbeeld ook coachings- en gesprekstechnieken.

De cursus bestaat uit negen hele cursusdagen en huiswerkopdrachten in de online leeromgeving. Je rondt de cursus af met het schrijven van een rekenbeleidsplan, dat je gelijk op je school in kunt zetten!

Inhoud

 • taken rekenspecialist
 • stand van zaken van het rekenonderwijs in Nederland
 • opbrengstgericht werken met OGW 4D
 • goede rekenles met Doordacht Passend Lesmodel
 • Protocol ERWD
 • ERWD rekenmodellen
 • zwakke rekenaars
 • sterke rekenaars
 • rekenleerlijnen groep 1 t/m 8
 • referentiekader en passende perspectieven
 • eigenaarschap bij het vak rekenen
 • coachings- en gesprekstechnieken
 • opstellen rekenbeleidsplan

'Ik heb een andere kijk gekregen op rekenen; veel kennis opgedaan.'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent en herkent de kenmerken van goed rekenonderwijs.
 • Je kunt een analyse maken van het rekenonderwijs op je school en hierop beleid baseren.
 • Je kunt het team coachen om beter rekenonderwijs te realiseren.
 • Je hebt kennis van het Protocol ERWD en de ERWD-modellen
 • Je hebt kennis van de rekenleerlijnen van groep 1 t/m 8 en de bijhorende oplossingsstrategieĂ«n.
 • Je weet wat van belang is voor het automatiseren/memoriseren en hoe je dit kunt verbeteren.
 • Je weet wat van belang is voor het oplossen van contextopgaven.
 • Je kunt arrangementen opstellen voor de basisgroep, de zwakke rekenaars en de betere rekenaars.
 • Je kunt een kort diagnostisch gesprek voeren om inzicht te krijgen in de rekenontwikkeling van een leerling en op basis hiervan adviezen geven.
 • Je hebt een rekenbeleidsplan geschreven voor je eigen school.

Extra informatie

 • Na negen bijeenkomsten ontvang je een CED-certificaat, mits je voldoet aan de volgende voorwaarden: je was minimaal tachtig procent aanwezig bij de bijeenkomsten en je huiswerkopdrachten zijn van voldoende kwaliteit.
 • Voorafgaand aan de cursus vul je een intakelijst in over je eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. Zo kunnen wij meer maatwerk leveren.
 • De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep, waarin het cursusmateriaal staat en je je opdrachten maakt.

P0601/S3050

contact contactcursussen1 contactcursussen1