Effectief online lesgeven: Hoe doe ik dat? (mbo)

LANDJE DOCENTEN 116

Deze cursus richt zich op docenten die digitaal vaardig zijn en verdieping zoeken om in online lessen het leerrendement voor studenten te vergroten.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Deze cursus richt zich op docenten die digitaal vaardig zijn en verdieping zoeken om in online lessen het leerrendement voor studenten te vergroten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a: a-synchroon/synchroon/hybride lessen verdeling maken aan de hand van de leerdoelen uit het kwalificatiedossier – aandacht en betrokkenheid van studenten vergroten en vasthouden – controle van begrip hebben/houden en welke vorm van toetsing ga ik toepassen in mijn online lessen.

Inhoud

  • 1e bijeenkomst: wat doe ik binnen en buiten de les, wanneer kies ik voor synchroon/a-synchroon/hybride
  • 2e bijeenkomst: aandacht en verbinding, contact via beeldscherm, interactie en levendigheid
  • 3e bijeenkomst: controle van begrip en toetsing, procedures en routines

In de cursus gebruiken we praktijkvoorbeelden, theoretische kennisoverdracht, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Na iedere bijeenkomst ga je met de opdrachten aan de slag in de eigen onderwijspraktijk. De ervaringen worden gedeeld met de overige cursusdeelnemers. Naast de toepassing in de praktijk van een aantal lessen, werk je gedurende de cursus aan een eindopdracht. Voor deze opdracht maak je een template voor het curriculum van jouw (vak) lessen voor de komende tijd. Hierop wordt individueel feedback gegeven.

Resultaten en doelstellingen

Aan het einde van de cursus:

  • Kent de docent de verschillen tussen synchroon, a-synchroon vormen van lesgeven.
  • Is de docent in staat te bepalen welke online lesvorm het beste past aan de hand van de leerdoelen in het kwalificatiedossier.
  • Is de docent in staat te bepalen wat en hoeveel hij/zij buiten en binnen de les wil doen.
  • Is de docent in staat de juiste gewoontes en routines in een online les te gebruiken.
  • Weet de docent hoe hij/zij echt contact moet krijgen met studenten via het beeldscherm.
  • Is de docent in staat om in verbinding te staan met de studenten en weet welke middelen er aangewend kunnen worden om de aandacht vast te houden dan wel te verbeteren.
  • Weet de docent hoe er zicht moet worden gehouden op de voortgang van hun studenten.

Is de docent in staat te bepalen welke vorm van toetsing recht doet aan de leerdoelen.

Blended

De cursus is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Academie

Dit traject kan in overleg met de academie worden uitgebreid. De uitbreidingsmogelijkheid kan apart worden ingekocht en bestaat uit één of meerdere lesobservaties aan de hand van een kijkwijzer, individuele feedback en een overall terugkoppeling aan de opdrachtgever.

Werk je in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op: Effectief online lesgeven: Hoe doe ik dat? (vo).

M0205

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x