Zorgcoördinator (vo/mbo)

TB 850

Jouw rol is cruciaal bij de uitvoering van Passend Onderwijs. De invoering van Passend Onderwijs heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en het functioneren van de zorgcoördinator. Daarnaast heeft de school ook te maken met de invoering van de referentieniveaus en het opbrengstgericht werken.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Docenten

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  40 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  2.499,00

 • Blended logo1

Jouw rol is cruciaal bij de uitvoering van Passend Onderwijs. De invoering van Passend Onderwijs heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en het functioneren van de zorgcoördinator. Daarnaast heeft de school ook te maken met de invoering van de referentieniveaus en het opbrengstgericht werken.

De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en biedt handvatten en technieken die je in kunt zetten in jouw eigen school. Door reflectie op jouw eigen functioneren, het maken van opdrachten en kritisch met elkaar meekijken in de opleiding maak je een stap in je ontwikkeling. Door onderwijsprofessionals uit het VO én MBO samen te brengen ontstaat er een actieve uitwisseling. De blended opzet maakt extra ruimte voor feedback, intervisie en supervisie op jouw opdrachten, waardoor je niet alleen leert van elkaar, maar ook mét elkaar.

"Zinvol en praktisch"

G. Schildkamp, zorgfunctionarissen/ zorgcoördinator, SG Twickel

Inhoud

In 4 dagen leer je:

 • Vanuit jouw verschillende rollen effectief communiceren
 • Handelings-, oplossings- en opbrengstgericht werken binnen de leerlingondersteuning
 • Welke ontwikkelingen in passend onderwijs belangrijk zijn voor jouw school
 • Je tijd effectief indelen en veranderingen doorvoeren

Programma

Dag 1: Module Passend Onderwijs

Er is veel gaande op het gebied van Passend Onderwijs en de zorgcoördinator is de aangewezen persoon om hiervan zeer goed op de hoogte te zijn. Wat gaat komen en hoe kan dat binnen de eigen school worden uitgewerkt? Wat is de rol en positie van de zorgcoördinator in de ontwikkelingen van Passend Onderwijs op de eigen school?

 • Overzicht van ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs
 • De omslag in denken: van zorg naar ondersteuning en van probleem naar onderwijsbehoefte
 • Veranderende relatie van de school met het samenwerkingsverband
 • De positie van de zorgcoördinator binnen en buiten de school
 • Het schoolondersteuningsprofiel en de inzet van middelen en expertise
 • Ondersteuningsstructuren en -processen
 • Visie op leerlingondersteuning

Dag 2: Module Profiel van de zorgcoördinator

Zorgcoördinatoren blijken een zeer verschillende taakinvulling te hebben. We kijken naar het profiel van de zorgcoördinator om aan de hand daarvan te onderzoeken wat de eigen positie is binnen de school. Wat moet de zorgcoördinator weten? Wat moet de zorgcoördinator kunnen? En waar liggen de uitvoerende taken?

 • Het profiel van de zorgcoördinator
 • Verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator
 • Persoonlijke competenties in relatie tot de functie als zorgcoördinator
 • Taakstelling van een zorg- en adviesteam en de relatie met externe partners
 • Basisafspraken in het kader van privacy
 • Zorg dragen voor een effectieve overlegstructuur
 • Hoe zorg je voor goed timemanagement?

Dag 3: Module En nu in de praktijk, hoe hou je het werkbaar?

We weten wat de verschillende landelijke ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs, voor invloed hebben op het functioneren van de zorgcoördinator en we hebben het profiel, de positionering en de taakstelling van de zorgcoördinator belicht. In deze module gaan we aan de slag met de praktijk. We gaan hierbij uit van handelingsgericht werken en vragen de deelnemers voorbeeld
situaties uit hun eigen werk mee te nemen. Deze linken we aan de visie van de school op zorg en ondersteuning.

 • Uitgangspunten van handelingsgericht werken
 • Werken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het handelingsplan vs het groepsplan
 • Handelingsgericht werken en leerling-besprekingen
 • Intervisie & feedback

Dag 4: Module Het managen van de zorg

De primaire taak van de zorgcoördinator is het coordineren van de ondersteunignsprocessen in de school. Hoe kunnen we deze processen op elkaar afstemmen en eventueel bijsturen? En welke invloed heeft de zorgcoördinator op het zorgbeleid? We gaan aan de slag met het schoolondersteuningsprofiel en het zorgplan. Hoe maak je bindende afspraken? En wat te doen met weerstanden en tegengestelde belangen? Hierbij oefenen we met oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

 • Verandermanagement en planmatig werken bij veranderingen
 • Samenwerken met het management
 • Omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • Oplossingsgericht werken
 • De rol van de zorgcoördinator bij de ambities van de school
 • Effectieve gesprekstechnieken

Resultaat

 • Je kent je rol, taken en verantwoordelijkheden als zorgcoördinator.
 • Je bent in staat effectief samen te werken vanuit verschillende rollen.
 • Je werkt handelings-, oplossings- en opbrengstgericht binnen de leerlingondersteuning.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in Passend Onderwijs en de omslag van zorg naar ondersteuning.
 • Je kunt timemanagement en verandermanagement effectief toepassen.

"Leerzaam en verhelderend"

R. de Boer, zorgcoördinator, Wellantcollege

Doelgroep

Zorg- en ondersteuningcoördinatoren in het VO, VSO en MBO die optimaal vorm willen geven aan de leerlingenzorg en het passend onderwijs. De opleiding is voor starters en er worden voornamelijk voorbeelden vanuit het reguliere onderwijs gegeven, toch is de opleiding ook zeer beschikt bevonden door deelnemers uit het VSO.

Opleidingscertificaat

Je ontvangt een opleidingscertificaat na afloop van de opleiding. Om het certificaat in ontvangst te nemen moet je aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten, uitgewerkt actieplan inleveren en uitvoeren van verdiepingsopdracht naar keuze.

Docent

Maarten Jiskoot adviseert docenten(teams), schoolleiders en schooldirecties in vo en mbo. Zijn aanpak is activerend en zijn expertise ligt op het vlak van passend onderwijs en zorgcoördinatie. Maarten is een adviseur met zijn voeten in de dagelijkse praktijk.

Blended

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Procademy'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De blended opzet maakt extra ruimte voor feedback, intervisie en supervisie op jouw opdrachten, waardoor je niet alleen leert van elkaar, maar ook mét elkaar. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken. Lees meer.

V0708

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Docenten

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  40 SBU

 • icon info

  8 - 18

 • icon price

  2.499,00

 • Blended logo1
x