BB 682 UITSNEDE

Kansengelijkheid met OGW4D

Opbrengstgericht werken in 4D is een aanpak die de stichting CED-Groep al vaak en succesvol heeft ingezet in de weg naar kansengelijkheid voor ieder kind. Hoe helpt deze aanpak concreet om de kansengelijkheid van leerlingen zo groot mogelijk te maken? Bij obs Nelson Mandela weten ze er inmiddels alles van.

Gedroomd toekomstperspectief

Ieder kind de beste uitgangspositie geven om zich te ontwikkelen als zelfstandig, volwaardig lid van de multiculturele samenleving. Dat is de missie waar obs Nelson Mandela zich iedere dag meer dan hard voor maakt. Norine Meinster is de directeur van deze bijzondere school, die indrukwekkende resultaten behaalt. Gedreven staat zij aan het ambitieuze roer, deskundig bijgestaan door intern begeleider Ariette de Bruijn. Samen vertellen zij over hun route naar het gedroomde toekomstperspectief van hun leerlingen.

OGW4D tegen achterstanden

De missie van de school valt goed op zijn plaats, als Ariette vertelt hoe de leerlingpopulatie eruitziet. ‘Onze schoolweging valt in de zwaarste categorie en we hebben maar liefst 42 nationaliteiten onder één dak. Het merendeel van de kinderen komt binnen met forse achterstanden en spreekt slecht Nederlands.’ Dit vraagt om bevlogen professionals en een gedegen aanpak. Eén van de vier pijlers waar de Nelson Mandela schoolbreed op bouwt is OGW4D: een beproefde, cyclische aanpak van de CED-Groep. 4D staat voor Data, Duiden, Doelen en Doen. Onderwijskwaliteit verbeteren, op een bewuste, planmatige manier.

Kansrijke data

De eerste D van 4D staat voor Data. Werken met data is een tweede natuur geworden op de Nelson Mandela, ook voor de sociaal-emotionele onderwerpen. De Nelson Mandela streeft naar gelukkige leerlingen en een veilig schoolklimaat. Dat lukt verrassend goed, want het cijfer voor leerlingtevredenheid is maar liefst een 9.1. Opvallende scores uit het leerlingvolgsysteem leiden meteen tot actie, of het nu gaat om schoolse prestaties of om het welbevinden van de kinderen. Dit zie je ook terug bij schooladvisering. Norine: ‘Eén van onze mt-leden is een leerkracht die zich onder andere bezighoudt met schooladviezen. Hij kijkt alleen naar de data. De leerkracht van groep 8 kijkt ook naar de data, maar kent ook het kind. Samen bepalen zij het advies. Is er twijfel? Dan kiezen ze voor het hoogste.’

Positieve verbetercultuur

Alles grijpt in elkaar op de Nelson Mandela. De sfeer in het team is positief, en leren van elkaar is vanzelfsprekend. Het onderwijsteam is gewend aan de tweewekelijkse klassenconsultaties, collega's complimenteren elkaar en kijken in elkaars keuken. Ieder lid van het team is betrokken bij het duiden van de data. Ouders zijn echte partners, en krijgen ook telefoontjes als hun kind het huiswerk wél netjes maakte. Werkgroepvoorzitters organiseren zelf studiedagen, waar ook altijd een leerling en een ouder bij aanwezig zijn. Een heuse wall of fame van oud-leerlingen, leerroutes en lessen voor loopbaanoriëntatie inspireren en motiveren de leerlingen. Norine besluit gedreven: ‘Het is mijn drive om heel Nederland te laten zien: deze school doet ertoe. Het team voelt dat ook.’

‘Als je hier wilt werken, dan wil je echt aan de hele wereld laten zien dat er gewoon potentie zit in de kinderen. En dat die potentie er ook uitkomt.’

Norine Meinster, directeur obs Nelson Mandela

Échte kansengelijkheid

De Nelson Mandela heeft het onderwijs tot in de puntjes geregisseerd. Alles is erop gericht om het beste uit de leerlingen te halen. Onderwijsdata zijn hierbij essentieel. Wilma Peulen (adviseur/projectleider) en Anke Oomens (adviseur jonge kind) zijn de adviseurs van de CED-Groep die de Nelson Mandela begeleiden. Wilma en Anke: ‘Van groep 1 tot en met groep 8, iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de resultaten. De leerkrachten zijn een voorbeeld voor de kinderen. Opgeven staat niet in hun woordenboek. Door te focussen op de hoofdvakken, heeft de Nelson Mandela ook na schoolsluitingen en uitval het afgelopen crisisjaar fantastische resultaten.’

Bekijk de animatie: hoe werk je als school opbrengstgericht?

IKCA dreumes 021

Het Jonge Kind

Wil je meer weten over opbrengstgericht werken?

Lees meer
Groep5 281 DONKER

Primair Onderwijs

Wil je meer weten over opbrengstgericht werken?

Lees meer
BB 576

Speciaal Onderwijs

Wil je meer weten over opbrengstgericht werken?

Lees meer
TB 249

Voortgezet Onderwijs

Wil je meer weten over datagestuurd werken?

Lees meer
x