IKCA dreumes 008

Kindvolgsysteem

  • Hoe brengen we de ontwikkeling van jonge kinderen in beeld zoals wij willen?
  • Gebruiken we ons kindvolgsysteem wel goed?

Een kindvolgsysteem vol data

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten vinden het vooral bij jonge kinderen tegenstrijdig om met cijfers bezig te zijn. Toch, achter de data schuilen de unieke verhalen van ieder kind. De onderwijsinspectie vraagt om de ontwikkeling van alle kinderen in beeld te brengen. Scholen en organisaties voor kinderopvang hebben daarvoor de keuze uit veel kindvolgsystemen. Aan welke criteria moet een kindvolgsysteem in de kinderopvang voldoen om voor jullie het best passende systeem te zijn? Ruimte voor eigen observaties, leerdoelen om af te vinken en/of de mogelijkheid om gemakkelijk een ouderrapportage kunnen maken? Welke officiële eisen zijn er? We helpen je graag met de keuze en implementatie.

In de training heb ik veel geleerd over de ontwikkeling van kleuters. Ik merk dat ik nu veel beter en gerichter naar hen kijk.

Deelnemer implementatietraining kindvolgsysteem

Kindvolgsysteem in de kinderopvang

Met welk kindvolgsysteem in de kinderopvang je ook werkt: je gaat sturen met de data die je ermee verzamelt. Dat móet dus goed gaan. Is het team in staat om de data correct te verzamelen, zodat jullie je opbrengsten kunnen duiden en weten wat jullie vervolgstappen zijn? Niet elk systeem wijst zich vanzelf. Een training in het juiste gebruik en de achtergronden ervan zorgt voor goede en gedegen dataverzameling. Daarnaast bieden veel kindvolgsystemen mogelijkheden voor nadere analyse en handreikingen voor concrete vervolgstappen.

Veel verandering

Er verandert van alles op dit moment, en er leven ongetwijfeld vragen. Bijvoorbeeld: tot wanneer mag ik de kleutertoets afnemen? Heb ik nog andere systemen nodig? Mag ik de Cito-toets rekenen nog individueel afnemen, als mijn observaties een onduidelijk beeld geven? Wat betekent dit voor jullie in de praktijk? Lees de veelgestelde vragen en hun bijbehorende antwoorden.

Kindvolgsysteem KIJK!?

Werkt jouw school met KIJK! en ben je benieuwd of jullie het nog wel gebruiken zoals bedoeld? Doe de check.

Logo in rondje

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Werk opbrengstgericht met het beste kindvolgsysteem voor jullie.

Lees meer
x