BB 340

Ontstaangeschiedenis | Publicaties | Ouders | Partners

Ontstaansgeschiedenis

Vreedzaam is ontstaan in 1998, na een studiebezoek aan de Verenigde Staten. De aanleiding voor die studiereis lag in de vragen die wij als onderwijsadviseurs in Utrecht steeds vaker kregen over de omgang met ‘moeilijke’ leerlingen. Scholen klaagden over hoe ingewikkeld het was om personeel te krijgen voor de hogere groepen, met name in scholen in achterstandswijken. En als er al leerkrachten te vinden waren, dan was het niet ongewoon als ze na korte tijd afhaakten als gevolg van de uit de hand lopende ordeproblematiek. De meeste klachten van scholen en leerkrachten betroffen het gedrag van leerlingen: te mondig, te assertief, te weinig rekening houdend met anderen, korte lontjes, snel ontvlambaar, veel conflicten, en te weinig respect voor het gezag in klas en school.

Lees meer

BB749 licht
BB 682

Ouders

Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar gescheiden zijn. Daarom is in De Vreedzame School volop aandacht voor ouders.

Lees meer

x