L 7419

Een compleet programma

Wil je schoolbreed werken aan democratisch burgerschap en sociale competenties? Ontdek dan het complete programma Vreedzaam. Vreedzaam beschouwt de school als oefenplaats voor democratie en actieve participatie.

Waarom Vreedzaam?

Wil je:

  • met collega's, leerlingen en ouders samenwerken aan een positieve, open en constructieve oefenplaats voor democratie?
  • een plek creëren waar we leren hoe we conflicten en schuring kunnen oplossen?
  • een bijdrage leveren aan een zelfredzame, tolerante en inclusieve toekomstige generatie?

Sluit je dan aan bij Vreedzaam. Een adviseur kan bij jullie langskomen, zodat je de materialen kunt inzien. Ook krijg je natuurlijk antwoord op al je vragen.

BB 655
BB 630

Hier kun je Vreedzaam inzetten

Cultuurverandering

Werken aan een vreedzaam klimaat is werken aan een cultuurverandering in de school. Een belangrijk ingrediënt van het vreedzame programma dus. Daarbij is soms gedragsverandering nodig. Gedragsverandering bereik je alleen vanuit eigenaarschap van alle betrokkenen. Daarom stimuleren we zelfreflectie, intervisie, feedback en voorbeeldgedrag. Dit doen we in de sociale omgang, in de lessen en in andere vormen van samenwerking. Binnen duidelijke kaders, met bezielde en betrokken schoolleiding. We doen het samen!

BB 699

Jullie pedagogische grondwet

Vreedzame scholen zijn democratische oefenplaatsen. Elke school maakt dan ook zijn eigen pedagogische grondwet. Daarin staan de waarden en normen die de school belangrijk vindt. Daarnaast maken leerlingen in hun eigen klas groepsafspraken.

‘Welke klassenregels willen de leerlingen? Hoe willen ze met elkaar omgaan? We doen een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.’

Winnie Boeter, directeur De Poorter, Gorinchem

Vreedzame Kriebels

Een school kan aanvullend kiezen voor een leerlijn seksuele vorming. Deze leerlijn verweven we met de leerlijn en de blokken van Vreedzaam. Dit belangrijke burgerschapsthema sluit mooi aan op ons programma. In groep 1-8 wordt daarmee structureel en effectief seksuele vorming aangeboden, gebaseerd op de methode Kriebels in je buik (Rutgers). Het team volgt hiervoor een e-learning en teamtraining.

kleuterthema

Werken met Vreedzaam?

Zo ziet dat eruit
Zo werk je met Vreedzaam
x