DVS

Nieuwsberichten | Subsidiematerialen

Artikel Vreedzame Kriebels

Vreedzame Kriebels - Meer dan bloemetjes en bijtjes

Nieuws - November 2023

Verontwaardigde ouders en boze reacties op de social media: de weerstand was groot toen basisschool De Zuidwester aan de slag ging met de wettelijk verplichte seksuele vorming. Inmiddels kunnen leerkrachten lesgeven zonder dat er daarna meteen ouders op de stoep staan. Er zijn zelfs ouders die zeggen: ‘heb ik me hier nou zo druk om gemaakt?’ Het geheim: Vreedzame kriebels en een dijk van een ouderconsulent.

Lees het praktijkverhaal

Bespreek diversiteit en respect in jouw klas, met behulp van het gratis Paarse Vrijdag pakket voor basisscholen.

Nieuws - Oktober 2023

Op 8 december is het weer Paarse Vrijdag. De dag waarop scholen paars kleuren om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent, wat je huidskleur is, wat je gelooft of op wie je verliefd wordt. Door diversiteit te vieren, leren kinderen dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze respectvol omgaan met anderen. Zo draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat voor iedereen. Hier kun jij als leerkracht je steentje aan bijdragen.

lees meer

paarsevrijdag
Module straatintimidatie 1

Lessenserie straatintimidatie

Nieuws - Oktober 2023

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben we een lessenserie over straatintimidatie ontwikkeld. Deze lessenserie sluit aan bij de brede aandacht voor veiligheid op straat.

Lees meer

Webshop vol Vreedzaam

Nieuws - Mei 2023

Dat jouw organisatie Vreedzaam is, mag de hele wereld weten. En dat kan nu ook heel makkelijk. In de gloednieuwe webshop vind je vlaggen, banners, gevelplaten en posters. Wil je het logo van je organisatie toevoegen? Dat kan. Zo prijkt er straks bijvoorbeeld een poster met jullie eigen grondwet én logo op de muur van de klas.

Hang de vlag maar uit! Dat er maar een vreedzame wind mag waaien.

Bekijk de promotiematerialen

Vlag vreedzaam 01 19546940
Logo vreedzaam 01 ef084569

Nieuwe naam!

Nieuws - Mei 2023

Vreedzaam gaat natuurlijk veel verder dan de school. Het gaat ook om vreedzame kinderopvang. Reden genoeg om de naam te veranderen: vanaf nu heet De Vreedzame School 'Vreedzaam'. De Vreedzame Wijk blijft een aparte organisatie. De naam en het logo zijn geschikt voor iedere organisatie die meedoet. Je vindt het logo met de nieuwe naam in de beeldbank op het deelnemersdomein.

Film en lesmodule Hannie Schaft: 'hoe Hannie ben jij?'

Nieuws - Maart 2023

Ademloos keken leerlingen tijdens de première naar de film over verzetsstrijder Hannie Schaft en hoe zij opstond tegen onrecht toen het ertoe deed. Deze film is gemaakt voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar. Bij de film hoort een lesmodule van 3 lessen voor de bovenbouw. In deze lessen leren kinderen kritisch nadenken over begrippen als heldendom, in actie komen tegen onrecht, je inzetten voor andere of de wereld.

Bekijk de lessen

Hannie schaft 719cbcc0
Kriebels b6e976a2

Kriebels in de Vreedzame School: meedoen?

Nieuws - Februari 2023

Rond 7 van de stimuleringsregeling Gezonde relaties en Seksualiteit gaat op 6 maart van start. Tot 17 april kan je subsidie aanvragen. Dit is een mooie kans voor vreedzame scholen om met ondersteuning en begeleiding van de CED-Groep invulling te geven aan seksuele vorming. Kriebels in de Vreedzame School sluit naadloos aan op Vreedzaam en is daarmee een uitgelezen manier om te werken aan dit thema.

Lees meer

Lesmateriaal voor nieuwkomers

Nieuws - januari 2023

Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. Met hulp van Stichting Kinder-postzegels is het lesmateriaal van Vreedzaam aangepast voor nieuwkomerskinderen. Het materiaal bevat een grotere focus op multiculturaliteit en is minder talig gemaakt, waardoor het goed te gebruiken is in alle groepen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet vaardig zijn. Vreedzaam biedt zo een doorgaande lijn in de pedagogigsche aanpak.

Lees meer

Poolse lesbrieven a74f56dd
Format beleidsplan burgerschap 719698eb

Evaluatie Vreedzaam en beleidsplan burgerschapsonderwijs

Nieuws - Oktober 2022

Hoe evalueer je de doelen van Vreedzaam en dus je burgerschapsonderwijs? Hoe jom je tot een goed beleidsplan voor burgerschap? De wet schrijft voor dat burgerschapsonderwijs doelgericht, samenhangend en herkenbaar aanwezig moet zijn en wordt beschreven in visie, doel, aanbod en evaluatie. Daarnaast wil je een plan dat past bij de eigen kernwaarden, drijfveren en beleving van de school. Om structuur te geven aan het denkproces, kun je gebruik maken van dit format. Ook vind je hier het evaluatie-instrument.

Lees meer

Schoolkrant: brief aan Poetin

Nieuws - November 2022

Hoe kun je in een conflict werken aan een constructieve oplossing? Een belangrijk thema binnen de Vreedzame School. Ook leren alle kinderen te bemiddelen bij conflicten van klasgenoten. Leerlingen van de Joop Westerweelschool in Amsterdam dachten nog veel groter dan de klas en de school. Samen scheven zij een brief over de vreedzame lessen die zij willen geven aan Poetin en hoe het daarna allemaal goed komt. Een ontroerende brief van vreedzame schooljuffen en -meesters in spé

Download de brief

Brief cbe34589
Leiding geven 6064a752

Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats

Nieuws - November 2022

Hoe kan je nog beter leidinggeven aan jouw vreedzame school en democratisch burgerschap? Als schoolleider ben je van grote invloed op de mate waarin een school succesvol is op het gebied van burgerschapsvorming. Die invloed wordt bijvoorbeeld uitgeoefend door het voortdurend aangeven 'waar de lat ligt', gericht op de gewenste cultuur. Met de aanscherping van de wet op burgerschapsvorming ligt de nadruk meer op de binding aan de democratie en de school als democratische oefenplaats. In deze cursus richten we ons daar ook op.

Bekijk de cursus voor primair onderwijs of gespecialiseerd onderwijs

Burgerschap: Nepnieuws en Fake Wetenschap, wat doe je ermee?

Nieuws - Oktober 2022

Huis van Erasmus presenteert een nieuwe lesmodule 'Nepnieuws en Fake Wetenschap' in de reeks Burgerschap. Leerlingen leren in een eenvoudige introductie nepnieuws herkennen en de betrouwbaarheid van de wetenschap te onderzoeken. Samen zoeken ze naar antwoorden op vrage als: 'Hoe weet je of iets waar is'; Hoe worden dingen onderzocht'. Ze kunnen zelf reageren op stellingen en op speelse wijze onderzoek doen.

Lees meer

Fake fact 9c4d1fec
Zangexpress 366bf476

"Zing met zelfvertrouwen" met Trijntje Oosterhuis

Nieuws - Juni 2022

Komend schooljaar zingen met topzangeres Trijntje Oosterhuis? Dat kan! Vreedzaam ontwikkelde samen met Trijntje en ZangExpress het lespakket 'Zing met zelfvertrouwen'. Samen laten we de stem van ieder kind klinken. Meld je nu aan en begin het schooljaar vol zelfvertrouwen.

Lees meer

Theatervoorstelling 'Ik Ben, Ik Ben Wie Jij Niet Bent!'

Nieuws - juni 2022

Heb jij zin in een vreedzaam theaterfeestje met je groep? "Ik ben, Ik Ben, Wie Jij Niet Bent"is een fantasierijke voorstelling voor de groepen 1,2 en 3 met dans, muziek en animatie. Verschillende maatschappelijke thema's worden voor jonge kinderen invoelbaar en inzichtelijk gemaakt. De voorstelling sluit prachtig aan bij de blokken van Vreedzaam.

Lees meer

Schottinderose 786e6267
Burgerschap ae6d21e0

Burgerschapsonderwijs aangescherpt

Nieuws - maart 2022

Hoe gaan we dat doen? Wat moeten we doen? Wat doen we nu al? De aangescherpte wet burgerschapsonderwijs is per 1 augustus 2021 van toepassing. Scholen zijn op zoek naar duidelijkheid. Wat is nu verplicht en waar geeft de wet ruimte om eigen keuzes te maken? In het artikel zien Vreedzame Scholen op welke manier het programma Vreedzaam aansluit bij de nieuwe wet. Voor andere scholen is te lezen hoe de nieuwe wet te begrijpen is en hoe het programma Vreedzaam daarbij past.

Lees het artikel

De oorlog in Oekraïne bespreken in je groep

Nieuws - maart 2022

Het programma Vreedzaam helpt een klimaat te creëren om gevoelige onderwerpen te bespreken. Voor leerkrachten van Vreedzame scholen hebben we een handreiking geschreven met praktische tips over het lesgeven over moeilijke of gevoelige onderwerpen.

Lees meer

Lastige onderwerpen d0569eb8 1
Ikc fc52ade5

Lessen en activiteiten voor nieuwkomerskinderen

Nieuws - Maart 2022

Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Daarom zijn er lessen en activiteiten ontwikkeld, aansluitend bij het basiscurriculum van Vreedzaam. Voor scholen die (nog) niet met Vreedzaam werken, zijn er daarnaast vijf lesbrieven gemaakt die je gratis kan downloaden.

Lees meer

Stop Kindermishandeling

Nieuws - November 2021

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Naar schatting hebben 119.000 kinderen in Nederland hier jaarlijks mee te maken. Wanneer jongvolwassenen over hun eigen ervaringen vertellen heeft dat op kinderen een grote impact. Deze 'peer-education' wordt verzorgd door 'Team-Kim'. Zij ontwikkelden een lespakket voor groep 5 t/m 8.

Lees meer

Team kim a0af4fac
Burgerschapsonderwijs 1c813269

Wet burgerschapsonderwijs

Nieuws - Juni 2021

De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht is 22 juli jl. aangenomen door de Eerste Kamer en gaat vrijwel direct van kracht. De opdracht aan scholen is daarmee definitief: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier. Vreedzame scholen realiseren voor een zeer belangrijk deel de aanscherpingen waar de wet om vraagt al, wat een compliment waard is!

Lees meer

Vreedzaam in Polen

Nieuws - Februari 2021

8 jaar geleden vertelde Edward Skubisz, een Pools/Nederlandse theoloog, hoe enthousiast hij was over het effect van het programma De Vreedzame School op de school waar hij veel contact mee had in Amersfoort. Of het proramma ook in het Pools beschikbaar was.. Nu zijn grote delen van het lesprogramma in het Pools beschikbaar, zijn er trainers opgeleid en hebben we een licentieovereenkomst met de stichting Krzyżowa voor Wederzijds Begrip in Europa, die projecten verzogt over vreedzame dialogen en democratie in Europa.

Lees meer

Polen vs 01 48a52f13
Overvecht 7ed0286d

De vreedzame School: pedagogiek van de hoop

Nieuws - november 2020

Obs Overvecht, een Utrechtse school met een diverse populatie, was 21 jaar geleden de allereerste vreedzame school. "We wilden kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen en hen opvoeden om goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij", vertelt directeur Marije Wassenaar. Haar school werkte mee aan de pas voltooide vierde versie, waarin extra nadruk ligt op kritisch denken en sociale veiligheid.

Lees meer

Podcastserie 'Borgers van burgerschap'

Nieuws - Oktober 2020

Verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond het gedachtegoed van 'Vreedzaam'. Radiomaker Bart Geeraedts gaat in gesprek met 'borgers' die burgerschap belichten vanuit de wetenschap en onderzoek en/of vanuit hun visie en expertise op het gebied van opvoeden en democratisch burgerschap in onze samenleving.

Lees meer

Podcast 4b4eb837
Poorter cdd73ba9

Eén duidelijke pedagogiek in de hele school

Nieuws - Februari 2020

Respect tonen, meedoen, verantwoordelijkheid nemen: het helpt enorm als je door de hele school heen hetzelfde gedrag stimuleert. Voor Daltonschool De Poorter is De Vreedzame School daarbij een mooi anker. 'Iedereen spreekt dezelfde taal en het is overal veilig en rustig', zegt algemeen directeur po Jan van Veen.

Lees het artikel (pdf)

x