sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Groep 1 en 2

Tijdens de kleuterjaren zien we jonge kinderen die, als zij op de juiste wijze gestimuleerd worden, met sprongen vooruit gaan in hun ontwikkeling. Onderzoek laat de noodzaak zien van leerkrachten en management die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. De CED-Groep biedt professionalisering voor individuele medewerkers en voor teams, van een korte workshop tot uitgebreide trainingen. Allemaal afgestemd op de praktijk.

 
 • Kleutermethoden

  De CED-Groep coacht en begeleidt u bij het invoeren van een kleuterprogramma. Weet u niet welk programma u moet kiezen? Download de handige  ...

  Lees meer

 • Nieuwkomers

  Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht vo ...

  Lees meer

 • Observeren en registreren

  Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is belangrijk om het ontwikkelingsverloop in b ...

  Lees meer

 • Ontwikkelingsgebieden

  Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en moeten nog allerlei vaardigheden onder de knie krijgen. Deze vaardigheden kun je verdelen in een aan ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken

  Opbrengstgericht werken is in het basisonderwijs al jaren een begrip. Maar ook in de kinderopvang en in de startgroep kun je opbrengstgericht werken. ...

  Lees meer

 • Pedagogische- en didactische vaardigheden

  Goede pedagogische- en didactische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn onmisbaar om kennis over te dragen en jonge kinderen ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599