sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Trainingen voor particulieren

De CED-Groep verzorgt trainingen voor verschillende VVE-programma’s (voor- en vroegschoolse educatie). Deze VVE-programma’s voor kinderen in de groepen 1 en 2, op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, dragen o.a. bij  aan het vergroten van de woordenschat en geven handvatten om jonge kinderen optimaal te laten spelen. Succesvolle programma’s zijn Sil op School, Uk & Puk, Ben ik in Beeld, Startblokken van Basisontwikkeling en Piramide.

Het is mogelijk om als werkzoekende pedagogisch medewerker of leerkracht op eigen initiatief een VVE-training bij de CED-Groep te volgen.

De VVE-trainingen worden in Rotterdam of in de omgeving van Utrecht verzorgd. Als er veel deelnemers uit een andere regio komen, dan kunnen de bijeenkomsten ook op locatie verzorgd worden.

De prijs voor deelname aan de training verschilt per VVE-programma, van circa € 1600,-  tot circa € 2200,- per persoon inclusief coachingsbezoeken, vve-certificaat en cursusmateriaal.

Lees onze veelgestelde vragen over de VVE-trainingen.

 

Direct contact

Mireille David

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599