sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vversterk

Het project Vversterk wil de kwaliteit in de voor- en vroegschoolse educatie versterken en biedt hiervoor negen basismodules aan. Het volgen van de basismodules geeft handvatten om met VVE binnen de kinderopvang of het basisonderwijs te werken. De modules richten zich op verschillende gebieden zoals de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen en de overgang van voor- naar vroegschool.

De basismodules

1.      Nederlandse VVE-programma’s    
2.      Taalontwikkeling
3.      Rekenen/wiskunde   
4.      Sociaal-emotionele ontwikkeling                           
5.      Sensomotorische ontwikkeling                 
6.      Ouderbetrokkenheid       
7.      ICT en multimedia        
8.      Overgang van voorschools naar basisschool  
9.      Coaching op de werkvloer: collegiale consultatie

Voor wie zijn de basismodules ontwikkeld?
De basismodules Vversterk zijn ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2. Bent u op dit moment op zoek naar een baan binnen deze sectoren maar bent u nog niet in het bezit van een VVE-certificaat? Ook dan kunt u deelnemen aan de basismodules Vversterk.

Hoe is de training opgebouwd?
Vversterk bestaat uit negen basismodules en u kunt zelf aangeven aan welke modules u deel wilt nemen.

Opbrengst
Na afloop van de gevolgde module ontvangt u het VVE-certificaat Vversterk CED-Groep waarop de gevolgde modules vermeld staan.

Kosten
De prijs per deelname aan een module Vversterk bedraagt € 250,- incl. certificaat. Iedere module bestaat uit 1 bijeenkomst van 3,5 uur.

Data
De modules  worden een aantal keer per jaar aangeboden door de CED-Groep.

In company

Wij bieden deze training ook in company aan.

Meer informatie
Neem contact op met Mireille David, m.david@cedgroep.nl of tel: 06-12669737.

Direct contact

Mireille David

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599