sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sociaal op Stap

Helaas is per 1 juni 2017 SociaalOpStap niet meer bereikbaar. Zowel de website als de app zijn vanaf dat moment uit de lucht. We proberen nog steeds mogelijkheden te vinden om SociaalOpStap gratis toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk gebruikers. Mocht u ideeën hebben voor financiering, neem dan contact op met projectleider Esther van Efferen: e.vanefferen@cedgroep.nl

SociaalOpStap is een methodiek voor jongeren met autisme om zich beter voor te bereiden op sociale situaties. Dit kunnen zowel situaties op school zijn, als in de vrije tijd of tijdens stage en werk. De methodiek is vertaald in een website en app met meer dan 300 sociale verhalen en stappenplannen. De stappenplannen zijn – na het maken van een account – aan te passen aan ieder individuele situatie, mogelijkheden en wensen.

Tijdens de projectperiode hebben meer dan 1.000 jongeren kennisgemaakt met SociaalOpStap tijdens bijeenkomsten op VSO-scholen. Zij werden daarbij één-op-één ondersteund door vrijwilligers van KPN, die realisatie van het project mede heeft mogelijk gemaakt. De projectfase is nu voorbij, maar de website en app zijn tot 1 juni 2017 gratis beschikbaar gebleven. Op dit moment zoeken wij naar mogelijkheden om SociaalOpStap (gratis) te kunnen blijven aanbieden.

Direct contact

Esther van Efferen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599