sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkeling

Wij ontwikkelen educatieve producten en diensten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de voor- en naschoolse opvang.  Wij werken continu aan innovatieve benaderingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met de praktijk. Hierbij richten wij ons op concrete en zichtbare opbrengsten. 

Ontwikkelend onderzoek
Ontwikkeling en implementatie gaan hand in hand: wij beproeven onze producten en diensten in de praktijk en stellen ze bij op basis van de bevindingen. De proefinvoeringen leveren bouwstenen voor structurele implementatie. De bouwstenen vertalen wij in trainingen en begeleidingsaanbod.
Onze werkwijze kenschetsen wij als Ontwikkelend onderzoek (PDF).

Voorbeelden
Op deze wijze ontwikkelde de CED-Groep vele innovatieve werkwijzen, die algemeen worden erkend als belangrijke pijlers voor de kwaliteitsverhoging van ons onderwijs. Enkele aansprekende voorbeelden zijn:

  • Nieuwsbegrip, en Nieuwsrekenen: begrijpend lezen en rekenen aan de hand van de actualiteit, nu aangevuld met Sil op school als totaalaanbod voor groep 1 en 2.
  • Data, duiden, doelen, doen, een aanpak voor opbrengstgericht werken, gebaseerd op het Onderwijscontinuüm.
  • Breinsleutels, neuropsychologische inzichten vertaald naar de onderwijspraktijk.
  • Copernicus: werken aan het leren van alledaagse taken, aansluitend bij de leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35 en de beginniveaus van de VSO-leerlijnen.
  • Nao Nou! Een robot in de kleuterklas: In het schooljaar 2017-2018 heeft de CED-Groep samengewerkt met een heel speciale gast: De robot Nao! Er zijn gedurende het hele jaar 10 robotactiviteiten voor in de kleuterklas uitgewerkt.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599