sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Uitgangspunten

De CED-Groep ontwikkelt haar producten volgens de beginselen van ontwikkelend onderzoek en toegepaste gedragstheorie.

Ontwikkelend onderzoek betekent heel kort gezegd, dat we ons vanuit actuele wetenschappelijke kaders en professioneel verkregen praktijkkennis richten op de planmatige gedragsbeïnvloeding van kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften (eventueel als gevolg van een stoornis) en hun omgeving. We doen dit altijd in samenwerking met professionals op scholen of uit de jeugdzorg om effectieve en praktisch bruikbare producten te ontwikkelen.
De toegepaste gedragstheorie gaat er onder andere van uit dat gedrag bepaald wordt door wat er op volgt. Gedrag met positieve gevolgen (zoals een compliment of andere aandacht) zal toenemen, gedrag zonder gevolg (negeren) of met een negatief gevolg (zoals het wegnemen van iets positiefs) zal afnemen.

Wezenlijk bij de ontwikkeling van producten zijn ook:

• planmatig werken
• datagestuurd werken

Het voordeel van planmatig en datagestuurd werken is dat wij bij al onze ontwikkelwerkzaamheden de uiteindelijke opbrengst centraal stellen. Hierdoor werken wij doelgericht aan onze projecten, waarbinnen onze innovatieve en creatieve ideeën over onderwijs en ondersteuning voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften ontplooid kunnen worden.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599