Eigenaarschap van leerlingen (so)

Groep5 200

Gemotiveerde en betrokken leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Deze cursus helpt je dit te realiseren.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Gemotiveerde en betrokken leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Deze cursus helpt je dit te realiseren.

We onderscheiden de volgende stappen

 • Leerdoelen helder maken
 • Feedback, evaluatie en reflectie
 • Kindgesprekken klassikaal, individueel en in groepjes

Waarom is eigenaarschap zo belangrijk?

 • De leerling ervaart het resultaat van zijn inspanning (motivatie).
 • De leerling doet kennis op over waar hij in zijn leerproces zou moeten zijn en hoe hij dat het beste kan bereiken (zelfsturing).
 • De leerling weet wat het behalen van het leerdoel hem persoonlijk oplevert; het is duidelijk waar en hoe hij daar op korte en lange termijn naartoe werkt (competentie).
 • De leerling is doelgerichter aan de slag en controleert steeds of hij inderdaad op weg is om de doelen te behalen (growth mindset).

Inhoud

De cursus is concentrisch opgebouwd. Dat wil zeggen dat in elke bijeenkomst dezelfde thema’s terugkomen, die in de praktijk worden toegepast. De thema’s zijn: leerdoelen, feedback en gespreksvoering.

‘De leerlingen zijn erg enthousiast, want door de doelenkaarten en de resultatenkaarten wordt hun eigen groei zichtbaar.’

Reactie cursist

Resultaat

Het stimuleren van betrokkenheid en motivatie van leerlingen voor het leren. Door middel van onderstaande doelen:

 • Leerlingen inzicht geven in de leerdoelen van een vak
 • Leerlingen inzicht geven in leerdoelen en bijbehorende succescriteria
 • De voortgang van de kinderen op de leerdoelen bijhouden
 • Effectieve feedback inzetten om kinderen meer eigenaarschap te geven
 • Heldere routines inrichten om kinderen meer eigenaarschap te geven
 • Kindgesprekken voeren

Extra informatie

 • De cursus Eigenaarschap van leerlingen is blended. Dat betekent dat naast de bijeenkomsten in een online leeromgeving wordt gewerkt. Hierdoor hebben de online middelen een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.
 • Tijdens de cursus krijg je bij alle stappen heldere informatie over de gewenste actie, praktische tools en ideeën. Zo kun je met je leerlingen concreet aan de slag met het thema eigenaarschap.
 • Na elke bijeenkomst krijg je concrete huiswerkopdrachten, waarmee we de volgende bijeenkomst werken.

S0203/S7228

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x