Motiverend leesonderwijs (so)

BB 524

Door een kwalitatief goede instructie kunnen leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Door een kwalitatief goede instructie kunnen leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert.

Tijdens deze cursus ontwikkel je kennis en vaardigheden om motiverend leesonderwijs te geven. We maken gebruik van principes uit het leesinterventieproject LIST. Dit project is voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren.

Inhoud

Bijeenkomst 1:

Aanvankelijk lezen. We gaan in op aanpakken in groep 3 die wel of niet effectief zijn. Je gebruikt je eigen methode aanvankelijk lezen als bronnenboek. Je leert hoe je weer eigenaar wordt van het leesonderwijs – je scheidt de ballast van hetgeen er werkelijk toe doet.

Bijeenkomst 2:

We bespreken motiverende voortgezet technische leeslessen die je morgen meteen kunt toepassen, zonder een dure methode te hoeven aanschaffen. Na deze bijeenkomst weet je wat je rol is binnen het voortgezet leesonderwijs en welke instructie ertoe doet.

Bijeenkomst 3:

Voorbereidend lezen in de kleutergroepen en het hanteren van essentiële thema’s daarbij. Boeiend voorlezen aan de kinderen maakt deel uit van deze training. Je leert hoe je verschillende denkniveaus bij de leerling aanspreekt en differentiatie aanbrengt in je lesgeven.

Resultaat

  • Je kunt de leesprestaties van je leerlingen tot een dusdanig niveau verhogen, dat zij functioneel geletterd het onderwijs verlaten!
  • Je weet hoe je de doelen van beginnende geletterdheid kunt koppelen aan de concrete context van een prentenboek.
  • Je weet hoe je in het aanvankelijk leesproces de meest effectieve interventies uit de methode filtert aan de hand van zeven praktisch blokjes.
  • Je weet hoe je leerlingen kunt motiveren voor het lezen van verschillende genres.
  • Je bent bekend met de eenvoudige lesopzet voor groep 4 tot en met 8 waarin alle leerlingen minimaal 20 minuten lekker lezen en de leerkracht ook.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Leesmotivatie (po).

S0501 / S2103

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x