Motiverend leesonderwijs (so)

BB 524

Door een kwalitatief goede instructie kunnen leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Door een kwalitatief goede instructie kunnen leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert.

Tijdens deze cursus ontwikkel je kennis en vaardigheden om motiverend leesonderwijs te geven. We maken gebruik van principes uit het leesinterventieproject LIST. Dit project is voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren.

Inhoud

 • aanvankelijk lezen
 • motiverende voortgezet technische leeslessen
 • effectieve instructie
 • voorbereidend lezen
 • voorlezen
 • differentiatie

Resultaat

 • Je kunt de leesprestaties van je leerlingen tot een dusdanig niveau verhogen, dat zij functioneel geletterd het onderwijs verlaten!
 • Je weet hoe je de doelen van beginnende geletterdheid kunt koppelen aan de concrete context van een prentenboek.
 • Je weet hoe je in het aanvankelijk leesproces de meest effectieve interventies uit de methode filtert aan de hand van zeven praktisch blokjes.
 • Je weet hoe je leerlingen kunt motiveren voor het lezen van verschillende genres.
 • Je bent bekend met de eenvoudige lesopzet voor groep 4 tot en met 8 waarin alle leerlingen minimaal 20 minuten lekker lezen en de leerkracht ook.

Extra informatie

Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle drie de bijeenkomsten hebt gevolgd.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Leesmotivatie (po).

S0501 / S2103

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x