Samen sterk voor de groep (so)

VOLWASSENEN 111

Meer handen voor de groep betekent niet altijd dat een groep beter functioneert. Het vraagt veel afstemming tussen de verschillende professionals. In deze cursus leren assistenten samen met de leerkrachten hoe zij hun gedrag optimaal op elkaar kunnen afstemmen en hoe zij elkaars talenten zo effectief mogelijk kunnen benutten.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Meer handen voor de groep betekent niet altijd dat een groep beter functioneert. Het vraagt veel afstemming tussen de verschillende professionals. In deze cursus leren assistenten samen met de leerkrachten hoe zij hun gedrag optimaal op elkaar kunnen afstemmen en hoe zij elkaars talenten zo effectief mogelijk kunnen benutten.

Dit alles met het doel een positieve groep met goede leerresultaten te bewerkstelligen.

Inhoud

  • verantwoordelijkheden en taken van de leerkrachten en assistenten
  • opbrengstgericht werken in 4D: data, duiden, doelen, doen
  • groepsdynamiek: de groep is een positieve groep
  • leren leren: het verbeteren van het leergedrag van leerlingen

Resultaat

  • Je krijgt een helder beeld van hoe de taken binnen de samenwerking verdeeld kunnen worden.
  • Je maakt duidelijke afspraken over de taakverdeling en legt die vast.
  • Je werkt constructief aan een betere samenwerking en afstemming tussen leerkracht en onderwijsassistent.
  • Je hebt kennis gemaakt met de principes van opbrengstgericht werken in 4D en kunt die toepassen in de klas.
  • Je kent de principes die nodig zijn om te werken aan een positief klassenklimaat en een positieve groep en kunt die toepassen.
  • Je hebt kennisgemaakt met de leerlijn leren leren en gebruikt de inhoud daarvan binnen je onderwijs.

Extra informatie

Je kunt deze cursus in principe alleen volgen als je je samen inschrijft. De cursus is voor leerkrachten en onderwijsassistent die samen de verantwoordelijkheid delen voor één groep. Je dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen.

Verbreding van je kennis

Wil je je ook verdiepen in andere onderwerpen? Speciaal voor onderwijsassistenten in het speciaal onderwijs hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

S1205 / S7176

x