sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Colette Mathijssen

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 635 / 0612663174
E-mail: c.mathijssen@cedgroep.nl

Colette Mathijssen werkt als ontwikkelaar bij de unit Educatieve producten van de CED-Groep. Zij maakt deel uit van het auteursteam van Nieuwsbegrip, de actuele methode voor begrijpend lezen, waar zij een van de bedenkers van is. Bij Nieuwsbegrip ontwikkelt Colette lessen begrijpend lezen en coördineert zij de ontwikkeling van toetsen. Daarnaast geeft zij sturing aan de Vlaamse zusterversie van Nieuwsbegrip: Nieuwsbegrip Vlaanderen. Verder is Colette als auteur en eindredacteur betrokken bij de innovatieve VVE-methode Sil op school.

Colette Mathijssen studeerde Taal & Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Zij heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en implementeren van lesmateriaal op het gebied van begrijpend lezen, taal, taalgericht vakonderwijs, storyline en samenwerkend leren. Enkele methoden waaraan zij eerder heeft meegewerkt, zijn: BV Taal, Vakken vol Verhalen en Tica (lessen Taal & Techniek). Ook is zij een van de ontwikkelaars van de masterclasses bij Nieuwsbegrip, waarmee leerkrachten getraind worden in het effectief werken met Nieuwsbegrip.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599