sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Corien van der Linden

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 599
E-mail: c.vanderlinden@cedgroep.nl

Drs. Corien van der Linden MSc. is onderzoeker in de onderwijssector en in de culturele sector. Corien werkt voor de afdeling Onderzoek & Toetsservice en verrichtte afgelopen jaren in samenwerking met andere onderzoekers studies gefinancierd door: Ministerie van OCW, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO), Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) en diverse gemeenten waaronder de gemeente Rotterdam (JOS), gemeente Gorinchem en de gemeenste Stichtse Vecht. Onderwerpen waar Corien zich in het bijzonder mee bezighoudt hebben betrekking op voor-en vroegschoolse educatie en de inrichting en evaluatie van Passend Onderwijs.

Corien van der Linden is onderwijskundige en communicatiewetenschapper. Ze heeft enkele jaren bij grote (markt)onderzoekbureaus gewerkt zoals Motivaction Amsterdam. In 2001 heeft Corien haar bureau Terra Nova Partners in Onderzoek opgericht en haar focus op het onderwijsonderzoek gericht. Sinds 2007 wordt Corien met grote regelmaat ingeschakeld door de afdeling Onderzoek & Toetsservice. Naast haar werkzaamheden als zelfstandig onderzoeker geeft Corien les op de Reinwardt Academie, onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam, is Corien bestuurslid van de obs Piet Mondriaan Abcoude en voortrekker van de realisatie van een Sporthuis in Abcoude.
 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599