sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hanni Bijl

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 509 / 06 22052334
E-mail: h.bijl@cedgroep.nl

Achtergrond en opleiding
Hanni Bijl, MSc. heeft in 2008 haar studie orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hierna is zij in dienst gekomen bij de CED-Groep. Daarvoor heeft zij verschillende andere opleidingen gevolgd en is zij zowel in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs als leraar werkzaam geweest. Ook heeft zij werkervaring opgedaan in beleidsfuncties bij de gemeentelijke overheid. In haar vrije tijd heeft zij verschillende bestuursfuncties bekleed.

Brede expertise
Door haar verschillende opleidingen en werkervaring heeft Hanni Bijl een brede expertise opgebouwd.
Zij participeert daarom in projecten voor verschillende doelgroepen, van VVE tot V(S)O en van ZML tot hoogbegaafd. Daarbij is haar focus steeds gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen, met name als dat (deels) niet vanzelf gaat.
Hanni Bijl heeft bijgedragen aan de totstandkoming van onder andere de volgende producten: Trapsgewijs voor de VVE en Trapsgewijs voor het MBO, SociaalOpStap,  Breinsleutels voor het PO, Teach ZML en het dataverzamelingsinstrument ‘Opbrengstgericht werken aan Leren Leren’.

Drijfveren
Hanni Bijl combineert ervaringen van deskundigen uit de praktijk met wetenschappelijke kennis en vertaalt die naar handzame producten voor diezelfde praktijk. Kwaliteit van onderwijs en extra aandacht voor wie dat in zijn ontwikkeling nodig heeft, zijn daarbij haar drijfveren.

 

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599