sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Heleen van der Stege

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010-4071 670 / 06 13975988
E-mail: h.vanderstege@cedgroep.nl

Dr. Heleen van der Stege is onderzoeker op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Zij werkt bij de afdeling Onderzoek & Toetsservice en verrichtte afgelopen jaren in samenwerking met andere onderzoekers studies gefinancierd door: Ministerie van OCW, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO),  Gemeente Rotterdam (JOS) en Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO). Onderwerpen hebben betrekking op de effecten van innovaties in de Jeugdzorg (in het kader van Onderwijsbewijs), effecten van behandelingen in het speciaal onderwijs, effecten van onderwijsachterstandenbeleid en de inrichting van Passend Onderwijs.

Heleen van der Stege is van oorsprong orthopedagoog en heeft na haar afstuderen in 1990 aan de Rijksuniversiteit Leiden en haar promotie in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam onder andere gewerkt bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam waar zij betrokken was bij een landelijke effectstudie naar de opsporing van taalstoornissen van jonge kinderen in de jeugdgezondheidszorg. In 2007 is zij bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam gaan werken waar zij zich bezighield met de participatie en kwaliteit van leven van jongeren met chronische aandoeningen en beperkingen. Zij was inhoudelijk projectleider van ‘SeCZ TaLK’, een educational boardgame. Sinds 2008 werkt Heleen ook bij de CED-Groep.

      

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599