sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Linda Jonkman

  Functie: Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 482 / 06 12445527
E-mail: l.jonkman@cedgroep.nl

Drs. Linda Jonkman is altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij ontwikkelt zowel onderwijsmaterialen voor leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking als voor zeer getalenteerde leerlingen. Haar kracht ligt in het snel en creatief inspringen op vragen uit het onderwijs en de maatschappij. Ze legt verbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en onderwijs en zorg, zodat zij kunnen profiteren van elkaars kracht.

Werkzaamheden
Linda Jonkman is één van de grondleggers van de CED-leerlijnen. Daarnaast heeft zij veel projecten gedaan die gerelateerd zijn aan de leerlijnen, zoals Plancius, Copernicus, Homerus en lessen leren leren.
De projecten Razend Enthousiaste Rekenaars, Supersterke Rekenaars en Goed Geld zijn projecten die Linda Jonkman samen met collega Tim Micklinghoff uitvoert voor bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Achtergrond en expertise
Linda Jonkman is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als orthopedagoog in de richting Gehandicaptenzorg. Tevens is zij werkzaam geweest als orthopedagoog bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

.


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599