sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lisette Ligtendag

  Unitmanager Onderzoek en Toetsservice
Telefoon: 010 4071 639 / 06 12433408
E-mail: l.ligtendag@cedgroep.nl

Drs. Lisette Ligtendag- Roijers heeft na de opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk toegepaste Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. In 1991 is zij gaan werken als projectmedewerker bij het Pedologisch Instituut Rotterdam en in die functie heeft zij meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse curricula voor het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Vervolgens werd zij projectleider van enkele grote ontwikkelprojecten, o.a. voor de ontwikkeling van de leerlijnen voor het speciaal onderwijs (in opdracht van OCW). In dit kader heeft zij ook voor deze doelgroep aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de advanced skills en de mogelijkheid gekregen om leerlijnen en curriculumonderdelen te ontwikkelen voor thema’s als sociale competentie en ‘leren leren’. De afstemming met kerndoelen enerzijds en methoden en lespraktijk anderzijds zijn in deze projecten altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Rondom deze projecten heeft Lisette Ligtendag een nauwe samenwerking opgezet met OCW, SLO en de landelijke onderwijsverenigingen (WECRaad, PI7, PRO).

Sinds 2006 is Lisette Ligtendag unitmanager bij de CED-Groep. In deze functie initieert en coördineert zij projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan de verbetering van het primair en speciaal onderwijs. De afstemming tussen het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum staat daarbij altijd in de schijnwerpers.

Lisette op Twitter: @lisetligtendag
    
      

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599