sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Maaike Dalhuisen

  Onderzoek & Innovatie
Telefoon: 010 4071 569 / 06 26 16 21 29
E-mail: m.dalhuisen@cedgroep.nl

Ontwikkelaar/auteur educatieve producten
Maaike houdt zich met de ontwikkeling van educatieve producten, met name op het gebied van taalonderwijs in het basisonderwijs. Maaike is medeauteur van:
- Mondeling Nederlands – nieuw (voor nieuwkomers van 6 t/m 11 jaar);
- Klein beginnen (voor nieuwkomers in de kleuterleeftijd);.
- de blended taaltraining FF Taal Leren (voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang);
- Mijn Stad (lespakket voor zomerscholen);
- Taalkit (praktische suggesties om aan de slag te gaan met taalzwakke leerlingen)
Daarnaast maakt  Maaike deel uit van het auteursteam van Nieuwsbegrip.

Adviseur
Maaike is naast ontwikkelaar ook adviseur op het gebied van Nederlands als Tweede Taal en nieuwkomers in het basisonderwijs. Zij is betrokken (geweest) bij de opzet, begeleiding en monitoring van schakelklassen in de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Harderwijk, de Ronde Venen en Hilversum. Daarnaast verzorgt Maaike scholing van leerkrachten en scholen op het gebied van NT2.
Vanaf 2017 werkt Maaike mee aan het Rotterdams Schakelklassenproject waarbij, in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, gewerkt wordt aan de professionalisering van de Rotterdamse leerkrachten die onderwijs aan nieuwkomers verzorgen.

Taalonderwijskundige en NT2-specialist
Drs. Maaike Dalhuisen-Kooij studeerde Algemene Letteren (specialisatie Taalonderwijskunde) aan de Universiteit Utrecht . Aansluitend heeft zij de verkorte opleiding Pabo gevolgd.
Maaike heeft 7 jaar als taakleerkracht NT2 en als groepsleerkracht gewerkt, vooral op scholen met veel anderstalige leerlingen. Sinds 2002 is Maaike werkzaam bij de CED-Groep.
In het schooljaar 2012-2013 heeft Maaike de post HBO-opleiding ‘Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs’ gevolgd.


Twitter: @maaike_dk

 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599