TB 850

Advies en begeleiding voor praktijkonderwijs

Met ‘leren door doen’ bereid jij je leerlingen in het praktijkonderwijs zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Je zorgt dat ze sterker en zelfstandiger de maatschappij ingaan. Vraagstukken die op praktijkscholen leven zijn onder andere: hoe creëer je een doorgaande lijn tussen de theorie- en praktijkvakken? En hoe zet je bijvoorbeeld AVO-vakken in bij de voorbereiding op de praktijk? Ons modulaire lesprogramma Jongleren&Werken ondersteunt jou bij het professionaliseren, monitoren en borgen van praktijkleren.

Onze adviseurs begeleiden je daar graag bij. Ze ondersteunen je ook als het gaat om gedragsontwikkeling bij leerlingen. Leerlingen zijn op een leeftijd waarop ze beïnvloedbaar zijn, bijvoorbeeld door de dingen die ze op straat zien en meemaken. Met die invloeden leren ze beter omgaan als ze op school werken aan burgerschap: leren wat samenleven betekent, hoe zij respectvol met elkaar omgaan en hoe ze eigenaarschap nemen.

Natuurlijk is elke school anders, dus stemmen wij ons advies altijd af op jouw vraag. Maatwerk is het sleutelwoord!

Advies en begeleiding voor de professional

Specialisatie

Advies en begeleiding voor de organisatie

x