TB 874

Advies en begeleiding voor voortgezet speciaal onderwijs

Als school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) heb je genoeg uitdagingen op je bordje liggen. De diversiteit is groot en daarmee is ook de uitstroom gevarieerd: je begeleidt de ene leerling richting de arbeidsmarkt, de ander richting de dagbesteding en weer een ander richting een vervolgopleiding. En uit elke leerling wil je het beste halen. Hoe bewaak je bij zoveel diversiteit de kwaliteit van je onderwijs? Hoe zorg je dat je die kwaliteit inbedt in de schoolstructuur? Hoe weet je of je de goede dingen doet en of je de dingen goed doet?

In de dagelijkse hectiek is die kwaliteitszorg vaak lastig en ondersteuning is dan welkom. Om het kwaliteitsbeleid op jouw school te versterken, maken onze ervaren adviseurs samen met jou een realistisch en uitvoerbaar plan in 4 stappen: data, duiden, doelen en doen (4D). De adviseurs komen veel op vso-scholen en kennen het gespecialiseerd onderwijs goed. Ze ondersteunen ook bij andere vraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om burgerschap, het borgen van de doorgaande lijn in praktijkvakken en opbrengstgericht werken. Net wat er op jouw school speelt, want elke vso-school is anders. Daarom mag je van ons altijd maatwerk verwachten. Jouw hulpvraag staat centraal.

Advies en begeleiding voor de professional

Specialisatie

Advies en begeleiding voor de organisatie

x