BB 652

Advies en begeleiding voor speciaal onderwijs

Veel so-scholen kloppen bij ons aan voor begeleiding bij vraagstukken als: hoe ga ik goed om met groepsvorming en met conflicthantering in zo’n diverse groep? Hoe bied ik elke leerling de beste kansen? En wat zijn de cruciale leerdoelen waaraan gewerkt moet worden? Onze deskundige adviseurs komen op veel so-scholen, weten wat er speelt en begrijpen hoe belangrijk houvast en ondersteuning zijn. Ze weten bijvoorbeeld veel over werken met burgerschap in het so en over opbrengstgericht werken. Ze stemmen hun advies en begeleiding af op de vragen die op jouw school leven, want elke school voor speciaal onderwijs is anders. Maatwerk is het sleutelwoord!

Advies en begeleiding voor de professional

Specialisatie

Advies en begeleiding voor de organisatie

Kwaliteit van lesgeven

Onderwijs anders organiseren

x