sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Resultaatgericht werken met peuters (S8480)

Werken met Peuterstappen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov

Waar gaat de cursus over?
Met het praktische boek: Peterstappen voor pedagogisch medewerkers, leert u hoe u kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling. De cursus Opbrengstgericht werken is gebaseerd op dit boek. Daarbij sluiten we aan bij uw huidige manier van werken. Of u nu werkt met een vve-methode of niet, het opbrengstgericht werken is een 'bril' die u op kunt zetten.


Inhoud

 • ervaren dat spelend leren en opbrengstgericht werken hand in hand gaan
 • ervaren hoe inspirerend het is om peuters door opbrengstgericht werken stappen verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruikmakend van de vve-methodiek waar u mee werkt
 • leren hoe u peuters verder kunt brengen op de domeinen taal en rekenen in samenhang met de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat
 • kennis en handvatten krijgen om opbrengstgericht werken vorm te geven in uw eigen groep

Resultaat

 • U heeft alle stappen doorlopen van opbrengstgericht werken.
 • U weet u wat opbrengstgericht werken betekent op organisatie- en groepsniveau.
 • U heeft geleerd informatie te verzamelen en te interpreteren.
 • U kent de doelen van SLO, zodat u weet wat van kinderen aan het einde van de peuterperiode wordt verwacht.
 • U kent de ontwikkelingslijnen waarlangs kinderen zich ontwikkelen.
 • U kunt de gegevens omzetten in doelen en handelen. 

Reacties van eerdere cursisten
‘Ik ben voor altijd anders gaan kijken naar de ontwikkeling van het jonge kind, met meer respect en geduld.’
‘Voor mij zijn er een aantal deuren open gegaan, waardoor ik mezelf beter ben gaan ontwikkelen.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
13 SBU

Data, tijd en plaats schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur. 
Offerte aanvragen? Mail naar kov@cedgroep.nl

Kosten
€ 595,- per deelnemer, inclusief cursusmap en de publicatie Peuterstappen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18

Inhoudelijke informatie
Monique Jeurissen
m.jeurissen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Ik ben voor altijd anders gaan kijken naar de ontwikkeling van het jonge kind, met meer respect en geduld.

Chantal Nass

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599