Gedrag is een signaal in de bso (kov)

BB 682

Heel wat kinderen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Heel wat kinderen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind.

Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt. We besteden aandacht aan het herkennen van signalen van kinderen met behulp van praktische hulpmiddelen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om met het gedrag om te gaan.

Inhoud

 • herkennen van gedragssignalen
 • koppeling naar vier gedragsclusters: druk gedrag, agressief gedrag, teruggetrokken gedrag en sociaal opvallend gedrag
 • werken met het ABC-schema
 • koppeling naar enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD)
 • van gedrag naar opvoedingsbehoeften
 • tegemoet komen aan opvoedingsbehoeften in een groep

Resultaat

 • Je weet hoe je signalen kunt herkennen.
 • Je kunt werken met het ABC-schema om gedrag in kaart te brengen.
 • Je kent het principe van denken vanuit behoeften van het kind.
 • Je kent de opvoedingsbehoeften van kinderen met het besproken gedrag.
 • Je weet manieren om in de groep tegemoet te komen aan deze specifieke opvoedingsbehoeften.

Extra informatie

 • De cursus is blended. Naast de cursusbijeenkomsten ga je ook werken in een online-leeromgeving.
 • Tijdens de cursus maken we gebruik van de boeken Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal. Deze boeken worden op de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Gedrag is een signaal (po).

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Gedrag is een signaal (so).

K0708 / S4471

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x