Instroomcursus Ontwikkelingsvolgmodel (kov)

IKCA dreumes 152

Het OntwikkelingsVolgModel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Het OntwikkelingsVolgModel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt.

Ontwikkelingslijnen

De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt:

  • identiteitsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • speel- en werkgedrag
  • (senso)motorische ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • spraak- en taal(denk)ontwikkeling
  • wereldverkenning
  • symboolverkenning

Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse leersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Dit ontwikkelingsvolgmodel wordt alleen in cursusvorm aangeboden om het invoeringsproces in de organisatie te realiseren; voorwaarde voor het gebruik is dat de pedagogisch medewerker de nodige deskundigheid heeft om de ontwikkeling te kunnen signaleren en observeren.

Instroomcursus

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met OntwikkelingsVolgModel werkt. Omdat de pedagogisch medewerker in een omgeving werkt waar OntwikkelingsVolgModel al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met het OntwikkelingsVolgModel werkt.

Teamtraining

Wil je een training met collega's op een eigen gekozen locatie, klik dan bovenin deze pagina op "Ik wil een training voor mijn team" en vul je wensen in. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Kijk dan op Instroomcursus Ontwikkelingsvolgmodel (po).

K0306

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x