Piramide (kov)

IKCA dreumes 050

Het vve-programma Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kun je ze niet geven.

Het vve-programma Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kun je ze niet geven.

Piramide: het meest gebruikte vve-programma

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat het hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroot. Piramide voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma's voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen. Niet voor niets is het programma al sinds 1996 een groot succes.

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. De uitdagende activiteiten van Piramide maken dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. De interactieve werkwijze van Piramide ondersteunt de professional in het werken met de groep. Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen in zogenaamde ‘projecten’. Die projecten gaan over onderwerpen die kinderen aanspreken.

De voordelen van Piramide

 • Kans voor jonge kinderen zich optimaal te ontwikkelen.
 • Houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
 • Meest gebruikte vve-programma, ontwikkeld door CITO.

Inhoud

 • Groepsbijeenkomsten en coachgesprekken
 • Afname Piramide vaardigheidsassessment (PiVa)
 • Volledig gevuld portfolio

De training voor pedagogisch medewerkers bestaat uit 2 modules, die allebei bestaan uit 12 bijeenkomsten en 4 coachgesprekken. In totaal volg je dus 24 groepsbijeenkomsten en heb je 8 coachgesprekken.

De onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Kennismaking, dagplanning, jaarplanning
 • Projecten en hun opbouw
 • Spel en speelleeromgeving
 • Zelfstandig leren en coöperatieve werkvormen
 • Groepsexploratie
 • Volgen van ontwikkeling van kinderen (evaluatie)
 • Afstemmen op niveau van de kinderen (tutoractiviteiten / pientere kinderen)
 • Ouderactiviteiten
 • Taalontwikkeling
 • Motorische en cognitieve ontwikkeling

Doelgroep

Deze training is voor pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Piramide werkt. Omdat de pedagogisch medewerker in een omgeving werkt waar Piramide al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de pedagogisch medewerker op de werkvloer begeleid door een collega die al langer met Piramide werkt.

Teamtraining

De Piramide teamtraining is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een training voor mijn team' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Kijk dan op Piramide (po).

K0205

 • Teamtraining
  Teamtraining
 • x