Pedagogisch coach VVE

BB 322

Wil je een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van de vve-concepten binnen je eigen organisatie? In deze coachingscursus ontwikkelt je je coachingsvaardigheden en verdiep je je kennis van verschillende vve-concepten.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Wil je een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van de vve-concepten binnen je eigen organisatie? In deze coachingscursus ontwikkelt je je coachingsvaardigheden en verdiep je je kennis van verschillende vve-concepten.

De cursus richt zich op ervaren en vve-gecertificeerde mbo+-medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Grote organisaties voor kinderopvang raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot Pedagogisch coach. Binnen de cursus wordt de theorie van coachingsvaardigheden steeds vertaald naar de praktijk van coaching binnen vve-groepen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkelingsvragen.

Inhoud

 • positionering, taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen van de coach
 • formuleren de uitgangspunten van het eigen vve-programma
 • coachen vanuit de vve-uitgangspunten
 • formuleren persoonlijke leerdoelen en werken hieraan
 • coaching vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen in gesprekken
 • fasen in coachingsgesprekken
 • doelen SMART formuleren
 • gericht coachen vanuit de vve-uitgangspunten
 • werken met weerstand
 • werken met verschillende vormen van coaching

'Fijn om feedback terug te zien bij een volgende sessie.'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.
 • Je hebt kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structuur en continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties en hebt geoefend met de toepassing daarvan in de praktijk.
 • Je hebt geactualiseerde kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang.
 • Je bent in staat het pedagogisch beleidsplan te vertalen naar pedagogisch handelen.
 • Je hebt kennis van observatietechnieken en bent vaardig in het registreren van observatiegegevens.

Extra informatie

Startkwalificatie: er wordt minimaal een mbo+-niveau met werkervaring in de kinderopvang verwacht van deelnemers.

K0102/S8710