Pedagogisch coach VVE (kov)

IKCA dreumes 152

Een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van vve-concepten binnen je eigen organisatie was nog nooit zo dichtbij. In deze coachings teamtraining ontwikkel je coachingsvaardigheden én verdiep je je kennis van verschillende vve-concepten.

Een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van vve-concepten binnen je eigen organisatie was nog nooit zo dichtbij. In deze coachings teamtraining ontwikkel je coachingsvaardigheden én verdiep je je kennis van verschillende vve-concepten.

De teamtraining richt zich op ervaren en vve-gecertificeerde mbo+medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Grote organisaties voor kinderopvang raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot Pedagogisch coach. Binnen de teamtraining wordt de theorie van coachingsvaardigheden steeds vertaald naar de praktijk van coaching binnen vve-groepen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkelingsvragen.

Inhoud

 • positionering, taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen van de coach
 • formuleren de uitgangspunten van het eigen vve-programma
 • formuleren persoonlijke leerdoelen en werken hieraan
 • gericht coachen vanuit de vve-uitgangspunten
 • coaching vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen in gesprekken
 • werken met verschillende vormen van coaching
 • fasen in coachingsgesprekken
 • doelen SMART formuleren
 • werken met weerstand

Resultaat

 • Je hebt kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang.
 • Je hebt kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten en uitleggen, structuur en continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties en hebt geoefend met de toepassing daarvan in de praktijk.
 • Je hebt geactualiseerde kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang.
 • Je bent in staat het pedagogisch beleidsplan te vertalen naar pedagogisch handelen.
 • Je hebt kennis van observatietechnieken en bent vaardig in het registreren van observatiegegevens.

Branche-erkende scholing

Het OAK heeft de training Pedagogisch coach beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en daarop goedgekeurd als branche-erkende scholing voor coaching.

Blended

De training Pedagogische coach is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de training waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de training verhoogd. Lees meer.

Extra informatie

 • Startkwalificatie: er wordt minimaal een mbo+niveau met werkervaring in de kinderopvang verwacht van deelnemers.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens vijf van de zes bijeenkomsten, de literatuur is bestudeerd en de opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Teamtraining

De training Pedagogische coach is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een training voor mijn team' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

K0102/S8710

x