Basiscursus Passend omgaan met verschillen

Groep5 368 UITSNEDE LICHT

Binnen een groep heb je te maken met leerlingen met verschillende (bijzondere) onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld leerlingen met ADHD, autisme, leerproblemen of faalangst. Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor een groeps- en schoolaanpak, die recht doet aan de verschillen tussen individuele leerlingen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Binnen een groep heb je te maken met leerlingen met verschillende (bijzondere) onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld leerlingen met ADHD, autisme, leerproblemen of faalangst. Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor een groeps- en schoolaanpak, die recht doet aan de verschillen tussen individuele leerlingen.

Inhoud

  • kijken naar het gedrag van leerlingen
  • onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig in de klas?
  • handelingsgericht werken
  • gesprekken met leerlingen
  • Passend lesmodel en Wijzer Onderwijs
  • Onderwijscontinuüm

Resultaat

  • Je vergroot je inzicht in gedrag en onderwijsbehoeften.
  • Je krijgt meer grip om op een passende manier met verschillen om te gaan.
  • Je kunt de inzichten vanuit handelingsgericht werken, het Passend lesmodel en het Onderwijscontinuüm praktisch vertalen naar de praktijk van jouw onderwijs.

P0714/S5810