Beeldcoach, deel 1 (kov/po/vo/mbo)

Groep5 296

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Door micro analytisch te kijken naar video-opnames van de groep of klas, wordt de coachee zich bewust van het effect van zijn / haar handelen. Door dit inzicht kun je verbeteringen doorvoeren om het pedagogisch klimaat in de klas / groep te verbeteren.

Beeldcoachen wordt ingezet bij (startende) pedagogisch medewerkers of leerkrachten in kinderopvang of onderwijs, bij organisatieontwikkeling, bij intervisie, bij het coachen van kinderen of groepen, bij het verbeteren van gespreksvaardigheden en bij het professionaliseren van teams. Het gebruik maken van beelden maakt deze aanpak complex, gedurende de opleiding werk je aan de specifieke eisen die aan beeldcoachen gesteld worden. De werkwijze is handelings- en oplossingsgericht; de coachee moet het direct kunnen toepassen in de eigen werksituatie. Kernpunt is dan ook het verbeteren van de basiscommunicatie.

Als beeldcoach richt je je vooral op het activeren van de coachee door alternatieven te zoeken die haalbaar zijn én direct uit te voeren zijn in de eigen werksituatie. Dit betekent dat het draait om:

 • De interactie in relatie tot het klassenmanagement en de didactiek;
 • Het optimaliseren van het pedagogisch klimaat, door te focussen op positieve interacties en niet op fouten of mislukkingen;
 • Analyseren en diagnosticeren van mogelijkheden die er liggen in het contact;
 • Gerichter aandacht ontwikkelen voor zowel verbale als non-verbale interactie tijdens coaching gesprekken;
 • Het reflecteren op de eigen coaching vaardigheden (zoals vraagstelling, luistervaardigheid, coaching wijze etc.)

Gedurende de opleiding is (zelf)reflectie een belangrijk onderdeel. Het gezamenlijk reflecteren op ingebrachte beelden stimuleert de eigen ontwikkeling. Diversiteit in de groep in hierin een meerwaarde. De groep kan bestaan uit begeleiders of coaches van de kinderopvang, leerkrachten van basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, of docenten van speciaal- of voortgezet onderwijs, onderwijsadviseurs en ambulant begeleiders.

Inhoud deel 1

Dit eerste deel geeft een introductie op de methodiek beeldcoachen en de werkwijze van de beeldcoach, als middel om het professionele handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten te verbeteren.

We werken met diverse werkvormen, zoals video-opdrachten uitvoeren, videobeelden analyseren, informatieoverdracht, werkbegeleiding, intervisie, eigen video-opnames presenteren, discussie en literatuurstudie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Eerste kennismaking met de methodiek van beeldcoachen
 • Het effect van filmen en gefilmd worden
 • Een oplossingsgericht intakegesprek voeren
 • Leerkrachtgedrag filmen in de klas
 • Communicatie op groepsniveau
 • Communicatie op individueel niveau
 • De ethische grenzen van beeldgebruik, de AVG
 • Interpretatiekader van video-opnames
 • Microanalyse maken van interactie
 • Kennismaken met het voeren van een intakegesprek en nagesprek

Resultaat

Na het afronden van het eerste deel van de cursus ontvangt de deelnemer het Certificaat Deel 1. Dit certificaat geeft de mogelijkheid tot inschrijving voor het tweede deel van de totale opleiding. Bij het behalen van alle drie de certificaten en een afrondende toets ontvangen deelnemers het diploma Gecertificeerd beeldcoach.

Certificering

Gecertificeerde beeldcoaches kunnen na de opleiding opgenomen worden in het register Beeldcoaches, dat is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches. De opleiding is erkend door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De docent is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches.

Extra informatie

 • Niveau: Post HBO opleiding, vereiste: minimale HBO-vooropleiding.
 • Dit eerste deel kan gevolgd worden door professionals zonder coachende taak.
 • Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten. Het portfolio en de feedback van docenten dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van specifieke competenties aan.
 • De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten, exclusief aan te schaffen literatuur. Voor deel 1 is dit het boek ‘De leraar in beeld, handboek beeldbegeleiding in het onderwijs’ van Marijke Bouwhuis, uitgeverij PICA, 2016
 • Deelnemers dienen te beschikken over een camera voor het maken van de opnames.

Deel 2 & 3

De opleiding tot beeldcoach bestaat uit drie delen. Ga direct naar meer informatie over deel 2 en deel 3.

P0128/V0115/S0107/K0109

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x