Beeldcoach, deel 3 (kov)

BLIJBERG 547

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen. Met de opleiding Beeldcoach leer je de methodiek om pedagogisch medewerkers, leerkrachten of docenten te begeleiden met behulp van beeld. De opnames, de analyse van de beelden en de gesprekken zijn ondersteunend voor (zelf)reflectie.

Door micro analytisch te kijken naar video-opnames van de groep of klas, wordt de coachee zich bewust van het effect van zijn / haar handelen. Door dit inzicht kun je verbeteringen doorvoeren om het pedagogisch klimaat in de klas/ groep te verbeteren.

Beeldcoachen wordt ingezet bij (startende) pedagogisch medewerkers of leerkrachten in kinderopvang of onderwijs, bij organisatieontwikkeling, bij intervisie, bij het coachen van kinderen of groepen, bij het verbeteren van gespreksvaardigheden en bij het professionaliseren van teams. Het gebruik maken van beelden maakt deze aanpak complex, gedurende de opleiding werk je aan de specifieke eisen die aan beeldcoachen gesteld worden. De werkwijze is handelings- en oplossingsgericht; de coachee moet het direct kunnen toepassen in de eigen werksituatie. Kernpunt is dan ook het verbeteren van de basiscommunicatie.

Als beeldcoach richt je je vooral op het activeren van de coachee door alternatieven te zoeken die haalbaar zijn en direct uit te voeren zijn in de eigen werksituatie. Dit betekent dat het draait om:

  • De interactie in relatie tot het klassenmanagement en de didactiek;
  • Het optimaliseren van het pedagogisch klimaat, door te focussen op positieve interacties en niet op fouten of mislukkingen;
  • Analyseren en diagnosticeren van mogelijkheden die er liggen in het contact;
  • Gerichter aandacht ontwikkelen voor zowel verbale als non-verbale interactie tijdens coaching gesprekken;
  • Het reflecteren op de eigen coaching vaardigheden (zoals vraagstelling, luistervaardigheid, coaching wijze etc.)

Gedurende de opleiding is (zelf)reflectie een belangrijk onderdeel. Het gezamenlijk reflecteren op ingebrachte beelden stimuleert de eigen ontwikkeling. Diversiteit in de groep in hierin een meerwaarde. De groep kan bestaan uit begeleiders of coaches van de kinderopvang, leerkrachten van basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, of docenten van speciaal- of voortgezet onderwijs, onderwijsadviseurs en ambulant begeleiders.

Inhoud deel 3

In het derde deel van de opleiding vindt een verdieping plaats op de aangeleerde onderwerpen van deel twee, waarbij het vinden van een juiste balans tussen activeren, compenseren en informeren aangescherpt wordt. Iedere deelnemer voert minimaal drie volledige coachingstrajecten uit en zorgt voor implementatie van de methodiek binnen de eigen organisatie. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van een eigen coachingsstijl. Aan het einde van de opleiding vindt een presentatie plaats van een afgerond coachingstraject.

In het derde deel worden de deelnemers uitgedaagd een traject uit te voeren anders dan bij een leerkracht / pedagogisch medewerker. Denk bijvoorbeeld aan het coachen van een groep kinderen of meerdere collega’s, het inzetten van beeldcoaching tijdens intervisiegroepen of vergaderingen of coaching van een directeur of een sportbegeleider.

Er zal veel gewerkt worden met eigen ingebrachte beelden waarop gereflecteerd wordt. Daarnaast worden video-opdrachten uitgevoerd, beelden geanalyseerd en vindt intervisie en literatuurstudie plaats.

Resultaat

Na ieder deel ontvangt de deelnemer een certificaat. Bij het behalen van alle drie de certificaten en een afrondende toets ontvangen deelnemers het diploma Gecertificeerd beeldcoach.

Certificering

Gecertificeerde beeldcoaches kunnen na de opleiding opgenomen worden in het register Beeldcoaches dat is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches De opleiding is erkend door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De docent is verbonden aan het Collectief van Beeldcoaches.

Extra informatie

  • Deelnemers moeten beschikken over de mogelijkheid voor het uitvoeren van beeldcoachtrajecten binnen de eigen werkomgeving.
  • Deelnemers hebben de beschikking over een camera voor het maken van de opnames.
  • Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten. Het portfolio en de feedback van docenten dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van specifieke competenties aan..

Deel 1 & 2

De opleiding tot beeldcoach bestaat uit drie delen. Meer informatie over deel 1 en deel 2 vind je hier: deel 1 en deel 2.

P0130/K0111

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x