De kracht van uw ervaringen

VOLWASSENEN 240

De toenemende vergrijzing en het stijgende lerarentekort zijn actuele thema’s, die maar weer eens duidelijk maken dat we zorgvuldig moeten omgaan met oudere en meer ervaren leerkrachten. Zij zijn een kostbare bron van kennis en ervaring, die niet altijd op waarde wordt geschat. In de praktijk zien we dat oudere leerkrachten het tempo van vernieuwingen niet altijd kunnen bijhouden.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De toenemende vergrijzing en het stijgende lerarentekort zijn actuele thema’s, die maar weer eens duidelijk maken dat we zorgvuldig moeten omgaan met oudere en meer ervaren leerkrachten. Zij zijn een kostbare bron van kennis en ervaring, die niet altijd op waarde wordt geschat. In de praktijk zien we dat oudere leerkrachten het tempo van vernieuwingen niet altijd kunnen bijhouden.

Het is goed als zowel school(bestuur) als oudere leerkrachten van tijd tot tijd stilstaan bij de vraag hoe de pensioengerechtigde leeftijd met plezier en voldoende energie kan worden gehaald.

Deze cursus is ontwikkeld voor oudere leerkrachten, die als ervaren professional een bijzonder waardevolle rol kunnen spelen. In deze cursus krijg je een helder en reëel beeld van jouw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Je zal ontdekken: dat beeld helpt om doelgericht plezier en energie uit je werk te blijven halen!

Inhoud

Tijdens de cursus worden korte theoretische inleidingen vertaald naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Aan de hand van oefeningen komen we samen tot een concreet en persoonlijk plan van aanpak.

Deze aanpak, concrete oefeningen en persoonlijke feedback staan borg voor het opdoen van nieuwe inspiratie en het direct toepassen van het geleerde.
Onderwerpen die aan bod komen:

 • de kracht van jouw ervaring: nut en noodzaak
 • lessen uit het verleden
 • heden: essentiële waarden in je werk
 • ideeën en adviezen voor jouw toekomst
 • omgaan met veranderingen
 • effectief omgaan met werkdruk en stress
 • communicatieve vaardigheden: effectief je eigen invloed op je loopbaan vergroten

Resultaat

 • Je hebt meer inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten.
 • Je bent in staat stapsgewijs concrete plannen voor jouw toekomstige loopbaan te formuleren en uit te voeren.
 • Je kunt effectief communiceren over je loopbaanwensen.
 • Je kunt constructief omgaan met veranderingen.
 • Je kunt effectiever omgaan met werkdruk en stress.

P0803/S7138

Extra informatie

Deze cursus wordt verzorgd door sSprong.

contact contact contactcursussen1 contactcursussen1