Denkkracht, taaldenkgesprekken met leerlingen (po)

BB 589

Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kun je kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Dat doe je door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee kun je ze helpen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kun je kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Dat doe je door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee kun je ze helpen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Deze training is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank en sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.

Inhoud

 • relatie Denkkracht, taal- en denkgesprekken en Denkstimulerende gespreksmethodiek
 • vragen stellen volgens de uitgangspunten van de Denkstimulerende gespreksmethodiek: welke vragen stel ik aan welke kinderen?
 • basisprincipes om kinderen uit te dagen tot een gesprek
 • effectief reageren op de antwoorden van kinderen
 • verschillende taal- en denkvaardigheden, afgestemd op het taal- en denkontwikkelingsniveau van kinderen: oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen
 • je eigen interactievaardigheden
 • denkroutines
 • praktische oefensituaties

'Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt je kennis over kwalitatief goede interactie opgehaald en uitgebreid.
 • Je hebt je kennis en vaardigheden uitgebreid over vragen die kinderen aan het denken zetten.
 • Je kunt deze kennis en vaardigheden adequaat inzetten ten behoeve van de taal- en denkontwikkeling.
 • Je kunt leerlingen begeleiden tot kritisch en creatief denken.
 • Je hebt een plan van aanpak hoe je het geleerde in de praktijk kunt inzetten.
 • Je maakt kennis met enkele denkroutines.
 • Je bent je bewuster geworden van de manier waarop je communiceert.

Extra informatie

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het boekje Even denken… Denkgesprekken met kinderen (onderbouw) of Even verder denken… Denkgesprekken met kinderen (bovenbouw).

Geef op het inschrijfformulier bij opmerkingen aan of je het boekje voor de onderbouw of de bovenbouw wilt ontvangen.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Denkkracht, taaldenkgesprekken met leerlingen (so).

P0403/S1300

x