Masterclass Mentaliseren

Groep5 168

Er zijn veel kinderen met stress en spanningsklachten en gezinnen waar ruzie of bijvoorbeeld scheidingsproblematiek speelt. Ook Covid en de maatregelen die daaraan gekoppeld waren, hebben veel stress veroorzaakt. Faalangst, conflicten thuis of op school, het gevoel het goed te moeten doen of het voortdurend op zoek zijn naar erkenning van anderen zijn voorbeelden van deze stress en spanning.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Er zijn veel kinderen met stress en spanningsklachten en gezinnen waar ruzie of bijvoorbeeld scheidingsproblematiek speelt. Ook Covid en de maatregelen die daaraan gekoppeld waren, hebben veel stress veroorzaakt. Faalangst, conflicten thuis of op school, het gevoel het goed te moeten doen of het voortdurend op zoek zijn naar erkenning van anderen zijn voorbeelden van deze stress en spanning.

Aanvullend op het lesprogramma van De Vreedzame School is er een module ontwikkeld die gericht is op leren mentaliseren. Het doel is dat kinderen zichzelf beter leren kennen. Dat zij meer veerkracht krijgen en oog voor de ander. Hierdoor versterken we de relaties en cultuur in de groep en op school.

In deze masterclass krijgt je een inleiding over mentaliseren, hoe het zich ontwikkelt en hoe je mentaliseren kan leren aan kinderen. Maar ook wat er nodig is als docent om zelf te blijven mentaliseren en in contact te blijven met jezelf en met de kinderen in de klas. Bij jonge kinderen betekent dit veel aandacht hebben voor hoe om te gaan met stress en spanning.

Inhoud

  • gedrag van jezelf en anderen begrijpen door ze te koppelen aan mentale toestanden
  • leren op te merken wat er gebeurt in je lijf of waar je aandacht naar toe gaat in het contact met anderen
  • leren deze gewaarwordingen te verbinden aan emoties, positief of negatief
  • leren je gevoelens steeds beter te sturen door informatie te verbinden met gedachtes
  • versterken je veerkracht, doordat we beter in staat zijn om met stress en tegenslagen in het leven om te gaan

Resultaat

  • kinderen leren zichzelf beter kennen
  • kinderen krijgen meer veerkracht en oog voor de ander
  • versterken van de relaties en cultuur in de groep en op school
  • je gevoelens steeds beter kunnen sturen
  • beter in staat zijn om met stress en tegenslagen in het leven om te gaan

Doelgroep

De cursus is geschikt voor intern begeleiders en leerkrachten van vreedzame scholen maar zeker ook aan te bevelen voor deelnemers die het programma De Vreedzame School (nog) niet gebruiken. Meer informatie over De Vreedzame School.

Cursusleiders

Nicole Muller is psychotherapeut, gezinstherapeut, supervisor en opleider en heeft meerdere boeken geschreven over mentaliseren bij kinderen, jongeren en gezinnen. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Centrum Hecht, in Leiden.

Jacqueline Tournier is orthopedagoog en systeemtherapeut en werkzaam in haar eigen praktijk FlowinGrow, in Rotterdam. Zij schreef het boekje ‘Jij en stress… een hersenles’, in eigen beheer uitgegeven, waar zij regelmatig op scholen lessen voor verzorgt.

P0724

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x