Vervolgcursus Leesspecialist po

BEELD 329

Tijdens deze vervolgcursus volgen we de uitvoering van de leesplannen uit de basiscursus. Hoe zijn de resultaten? Worden de doelstellingen uit je leesplan behaald? Daarnaast gaan we nader in op diverse onderwerpen zoals ‘verder met leesproblemen en dyslexie’, ‘omgaan met ‘snelle’ leerlingen’ en ‘omgaan met ‘ik wil niet lezen leerlingen’.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Tijdens deze vervolgcursus volgen we de uitvoering van de leesplannen uit de basiscursus. Hoe zijn de resultaten? Worden de doelstellingen uit je leesplan behaald? Daarnaast gaan we nader in op diverse onderwerpen zoals ‘verder met leesproblemen en dyslexie’, ‘omgaan met ‘snelle’ leerlingen’ en ‘omgaan met ‘ik wil niet lezen leerlingen’.

Om het proces goed te kunnen ondersteunen, krijg je meer informatie over veranderprocessen en het coachend begeleiden van collega’s. Iedere cursusdag bestaat uit afwisselende werkvormen waarin kennisoverdracht, nieuwste ontwikkelingen, praktijkervaringen, intervisie, oefening en boekpromotie elkaar afwisselen.

Inhoud

  • begeleidings- en gespreksvaardigheden
  • veranderprocessen
  • omgaan met snelle leerlingen
  • omgaan met ‘ik wil niet lezen’- leerlingen
  • intervisie gericht op uitvoering van leesplan
  • vervolg leesproblemen en dyslexie

Daarnaast is er ruimte voor een onderwerp dat uit de groep naar voren komt.

Resultaat

  • Je beschikt over vaardigheden om je collega’s te coachen.
  • Je kunt advies geven bij leerlingen die niet direct tot lezen komen of juist erg snel zijn.
  • Je hebt zicht op veranderprocessen.
  • Je hebt je leesplan uitgevoerd en het komende jaar het meerjarenplan verder uitgewerkt.

P0508 / S2112

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x